شرح خبر

تعویض و بهسازی خیابان اصلی درگهان در منطقه آزاد قشم

مدیر امورد درگهان که یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم است خبر از طرح تعویض و بهسازی خیابان اصلی شهر درگهان داد.

تعویض و بهسازی خیابان اصلی درگهان در منطقه آزاد قشم

مدیر امورد درگهان که یکی از اعضای هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد قشم است خبر از طرح تعویض و بهسازی خیابان اصلی شهر درگهان داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم طرح تعویض و بهسازی خیابان اصلی شهر درگهان با اعتباری بالغ بر دومیلیارد و پانصد میلیون ریال از ابتدای تیرماه آغاز شده و تا اواسط شهریورماه ادامه خواهد یافت.

بیش از نیمی از این اعتبار به تخریب و جمع آوری پیاده رو و کانال قدیمی با ماشین آلات و جدول و طرح کانیو جهت دفع آبهای سطحی و همچنین یک مورد رفع حریم برق هزینه خواهد شد.

همچنین هزینه زیرسازی و عمیات اصلی آسفالت این پروژه در حدود یک میلیارد ریال محاسبه شده است و اجرای این طرح به تکریم مسافران و شهروندان کمک بزرگی خواهد کرد با توجه به اینکه بازار قدیم و مجتمع های تجاری در مسیر خیابان اصلی و تردد زیاد مسافران قرار دارند.