شرح خبر

واردات ارز و طلای خام در قشم آزاد میگردد

مدیربازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم از آزاد سازی واردات طلای خام و ارز بوسیله صرافی ها و طلافروشیها در جزیره قشم خبر داد.

واردات ارز و طلای خام در قشم آزاد میگردد

مدیربازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم از آزاد سازی واردات طلای خام و ارز بوسیله صرافی ها  و طلافروشیها در جزیره قشم خبر داد.

امیر سلکی مدیر بازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد : بر اساس مصوبه هیئت وزیران صرافیهای دارای پروانه مجاز در سطح کشور و همچنین مناطق آزاد کل کشور در این قابلیت را از این پس دارند که در چارچوب انجام معاملات خود نسبت به خرید ارز به شکل اسکناس بر مبنای قوانین مبارزه با پولشویی اقداماتی صورت دهند.

در همین راستا فروش ارز توسط صرافی های مجاز ، بر طبق مقررات بانک مرکزی ایران انجام خواهد شد و  وارد شدن ارز بصورت اسکناس و طلا به داخل کشور بدون محدودیت و بر مبنای مقررات بانک مرکزی بوسیله افراد حقیقی مجاز اعلام شده است.

مدیربازرگانی و اصناف سازمان منطقه آزاد قشم  همچنین اعلام کرد واردات طلا به شکل خام نیز بر طبق این مصوبه از عوارض قانونی و مالیات بر ارزش افزوده معاف میباشد. در  همین راستا طلافروشیها و صرافیها میتوانند بر اساس تصویب نامه هیئت وزیران با رعایت قوانین و مقررات به واردات طلا و خرید ارز اقدام نمایند.