شرح خبر

ارتقای مهارت مشاغل بانوان قشم با آموزش

دوره های آموزشی صنایع دستی در جهت ارتقا کیفیت و ترویج تولید و مصرف کالاهای ایران در منطقه آزاد قشم برگزار خواهد شد این خبر را مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری منطقه آزاد قشم عنوان کرد.

ارتقای مهارت مشاغل بانوان قشم با آموزش

 

دوره های آموزشی صنایع دستی در جهت ارتقا کیفیت و ترویج تولید و مصرف کالاهای ایران در منطقه آزاد قشم برگزار خواهد شد این خبر را مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری منطقه آزاد قشم عنوان کرد.

جعفری حسینی مدیر کل میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد : هدف از برگزاری این دوره ها افزایش مهارت زنان و توانمندسازی آنها از جنبه اقتصادی است . این آموزشها کمک بزرگی خواهد کرد به توان رقابت پذیری و حضور موثر بانوان در عرصه تولید کالاهای ایرانی و این به ترویج و احیای هنرهای بومی و توسعه کمی و بهبود کیفی صنایع دستی کمک بزرگی خواهد کرد.

جعفری حسینی اعلام کرد که این دوره ها در اقامتگاه های بومگردی و کارگاه های صنایع دستی جزیره قشم برگزار خواهد شد ، و به صورت مستمر و به تناسب نیاز و درخواست هر روستا برنامه ریزی شده است. جعفری تاکید کرد که این آموزشها میتواند در جهت بهبود کیفیت و کمیت محصولات این صنعت موثر باشد و به ایجاد اشتغال پایدار کمک کند

محصولات اصلی تولید صنایع دستی قشم شامل : گلابتون دوزی ، دوخت لباس ، شک بافی ، حصیر بافی ، سبدبافی ، زری بافی میباشد و تاکنون دوره های آموزش مختلفی در این منطقه در این حوزه برگزار شده است.