شرح خبر

تفاهم نامه همکاری بین ژئوپارک جهانی قشم و ژئوپارک روسیه

مدیر ژئو پارک جهانی قشم خبر داد : تفاهم نامه همکاری بین ژئو پارک جهانی قشم و ژئو پارک پیشنهادی یانگان تائو روسیه در مرحله عقد تفاهم میباشد.

تفاهم نامه همکاری بین ژئوپارک جهانی قشم و ژئوپارک روسیه

 

مدیر ژئو پارک جهانی قشم خبر داد : تفاهم نامه همکاری بین ژئو پارک جهانی قشم و ژئو پارک پیشنهادی یانگان تائو روسیه در مرحله عقد تفاهم میباشد.

علیرضا امری کاظمی اعلام کرد : با بررسی برنامه های ژئو پارک پیشنهادی روسیه که با حضور نمایندگان ژئوپارکهای جهانی یونسکو انجام شد ، تفاهم نامه همکاری ژئوپارک جهانی قشم و ژئوپارک پیشنهادی روسیه نیز امضا شد.

وی تاکید کرد که نتایج بررسی ژئوپارک روسی محرمانه بوده و در انتظار خبر نهایی مبنی بر تایید یا رد این توافق از طرف شورای عالی یونسکو هستیم. مدیر ژئوپارک جهانی قشم افزود ، ژئو پارک روسی بخش مهمی از منطقه روسیه بوده که با داشتن زبان تاتاری ترکی و تشابهات فرهنگی با زندگی عشایری عشایرنشینان کشورمان دارد. این توافق در صورت اتفاق باعث تبادل تجربیان و اطلاعات طرفین ، همکاری مشترک برای توسعه ژئوپارکها و اعزام کارشناسان به ژئوپارکهای یکدیگر دارد.


مدیر ژئوپارک جهانی قشم تاکید کرد که این تفاهم نامه به امضای مدیر ژئوپارک جهانی قشم و دکتر آلفرد مدیر ژئوپارک تائو روسیه رسیده است. این تفاهم نامه باعث افزایش ارتباطات بین المللی در راستای توسعه ژئوپارکهای جهانی خواهد بود و این تفاهم نامه فرصتی برای تبادل دوجانبه خواهد بود.


وی تاکید کرد جهت  عقد این تفاهم نامه و نهایی شدن آن دو ارزیاب جهانی دو ژئوپارک را بررسی نمودند و پیشنهاد خود را برای ثبت به شورای ژئوپارک جهانی یونسکو ارائه نمودند تا آنان در یک فرآیند زمانی دوساله نسبت به رد یا تایید و تعلیق پرونده تصمیم گیری نهایی نمایند.