شرح خبر

پروژه آسفالت شهرک سام و زال قشم به پایان رسید

پروژه آسفالت در شهرک سام و زال بعنوان نخستین شهرک شهر قشم به پایان رسید این خبر را معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد.

پروژه آسفالت شهرک سام و زال قشم به پایان رسید

 

پروژه آسفالت در شهرک سام و زال بعنوان نخستین شهرک شهر قشم به پایان رسید این خبر را معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم عنوان کرد.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم گزارش داد ، دوازده هزار متر مربع آسفالت در شهرک سام و زال به اجرا رسید و به این ترتیب آخرین مرحله آسفالت این شهرک با هدف کمک به بهداشت روانی و محیط زیست شهروندان به پایان رسید.

معاون فنی و عمرانی سازمان منطقه آزاد قشم گفت : از ابتدای اسفندماه عملیات آسفالت چهار شهرک سام و زال و نریمان و بوستان در دستور کار قرار گرفته که این عملیات با دستور مستقیم حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بوده است و تا کنون بخش های زیادی از این مناطق آسفالت شده اند و تا کنون عملیات آسفالت شهرک سام و زال بعنوان قدیمی ترین شهرک منطقه آزاد قشم با اعتباری بالغ بر چهل میلیارد ریال و اجرای صدوسی و هزار مترمربع آسفالت به پایان رسیده است.
 

وی ادامه داد از سه سال گذشته اصلاح آسفالت جزیره با اعتبارات سازمان منطقه آزاد قشم شروع شده است که نتیجه آن بهبود سلامت جاده ایی و کاهش تصادفات در منطقه بوده است. در همین راستا با پایان یافتن آسفالت شهرکهای قشم عملیات آسفالت معابر و خیابان های شهر تجاری درگهان نیز با هدف ارتقای سطح ایمنی و سلامت شهروندان آغاز خواهد شد.