شرح خبر

معافیت مالیاتی مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی بررسی میگردد

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد که معافیت مالیاتی مناطق آزاد در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی میشود.

معافیت مالیاتی مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی بررسی میگردد.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی خبر داد که معافیت مالیاتی مناطق آزاد در نشست کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی میشود.

زهرا سعیدی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، اشاره کرد که نشستی با حضور مرتضی بانک دبیر شورای عالی مناطق آزاد در کمیسیون اقتصادی مجلس برگزار شده است که در این نشست مواردی از اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفته شده و نظرات کارشناسان مبنی بر معافیت یا عدم معافیت مناطق آزاد اقتصادی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده مطرح و نتیجه نهایی در جلسات آینده کمیسیون اقتصادی بررسی خواهد شد.

وی افزود: موضوع تسری ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم در رابطه با درصد پاداش وصولی سازمان امور مالیاتی از کل وصولی‌ها نیز از دیگر مباحث مطروحه در نشست امروز کمیسیون اقتصادی بود.