شرح خبر

سه میلیارد فروش محصولات صنایع دستی قشم

در سه ماه نخست سال جاری بیش از سه میلیارد ریال محصولات صنایع دستی قشم توسط هنرمندان قشمی به فروش رسید.

سه میلیارد فروش محصولات صنایع دستی قشم

 

در سه ماه نخست سال جاری بیش از سه میلیارد ریال محصولات صنایع دستی قشم توسط هنرمندان قشمی به فروش رسید. سمیه گرامی رییس سازمان صنایع دستی و گردشگری قشم اعلام کرد که گردشگری و صنایع دستی مکمل یکدیگرند ، و هنگام نوروز نمایشگاه ها و صنایع دستی دایر میگردد.

وی ادامه داد که در سال گذشته هنرمندان صنایع دستی در هجده نمایشگاه حضور داشته اند ، هنرمندان قشمی سال گذشته در نمایشگاه های تهران ، تبریز ، زنجان ، گرگان ، همدن و شیراز و نمایشگاه های بین المللی فیتور و ایتالیا حضور یافته اند و در سال جاری نیز در نمایشگاه صنایع دستی زنجان و تهران در شهریور ماه شرکت خواهند داشت.

وی تاکید کرد که بیشتر این هنرمندان را بانوان تشکیل میدهند و بانوان جزیره حضور فعالتری در اجتماع دارند . در همین راستا در روز تولد حضرت معصومه از چهل دختر فعال در صنایع دستی با هدف تشویق بانوان تقدیر شد.

سمیه گرامی همچنین اشاره کرد که هشتاد و سه خانه بوم گردی در قشم وجود دارد که استقرار نمایشگاه و فروشگاه صنایع دستی در این مکانها برنامه ریزی شده است. و در حال حاضر چهارده تعاونی صنایع دستی در جزیره قشم فعالیت میکنند.