شرح خبر

تصویب 550 میلیارد ریال تسهیلات جهت اشتغال روستایی

فرماندار شهرستان قشم از تصویب 550 میلیارد ریال تسهیلات برای ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای قشم خبر داد.

تصویب 550 میلیارد ریال تسهیلات جهت اشتغال روستایی

 

فرماندار شهرستان قشم از تصویب 550 میلیارد ریال تسهیلات برای ایجاد اشتغال پایدار در روستاهای قشم خبر داد. علیرضا نصری در همایش بزرگداشت روز ملی دهیار گفت : دهیاران با آشنایی به علوم مدیریت و اشراف به قوانین می توانند روش یکسان و پایداری در حوزه مدیریت روستایی اعمال کنند. وی اشاره کرد که وظیفه دهیاران فقط صدور مجوز نیست بلکه آنها موظف اند به ظرفیتها و پتانسیلهای اجتماعی  ، فرهنگی و اقتصادی روستا آشنایی داشته باشند و با جلب نظر مردم در جهت توسعه روستا تلاش کنند

همچنین فرماندار قشم به نبود پزشک در جزیره هنگام نیز اشاره کرد و اشاره کرد که شبکه بهداشت باید توضیحات لازم درباره خروج پزشک از جزیره را ارائه کند و تا پایان هفته آتی نیز پزشک در جزیره مستقر گردد.

فرماندار قشم در ادامه صحبتهای خود گفت که در سال 97 برای طرح هادی ده روستا اعتباراتی در نظر گرفته شده که از این ده روستا ، نه روستا در بخش شهاب قرار دارد. وی همچنین اشاره کرد که از محل اعتبارات اداره کل روستایی یک ماشین زباله برای هر روستا باید در نظر گرفته شود.