شرح خبر

تصویب 131 طرح اشتغالزا در قشم با یکهزار و 200 میلیارد ریال اعتبار

با اعتبار هزار و دویست میلیارد ریال بیش از 130 طرح اشتغالزا در قشم تصویب شد.

تصویب 131 طرح اشتغالزا در قشم با یکهزار و 200 میلیارد ریال اعتبار


با اعتبار هزار و دویست میلیارد ریال بیش از 130 طرح اشتغالزا در قشم تصویب شد.بیش از 130 طرح اشتغالزا برای فعالیت اقتصادی در جزیره قشم تصویب شد ، این خبر را ریاست اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد سلیمان رنجبری ریاست اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی این سازمان اعلام کرده این طرح ها با تسهیلات اشتغال روستایی و با هدف ایجاد اشتغال پایدار در جزیره به تصویب کارگروه استان هرمزگان رسیده است.

بخشی از این طرحها در جهت توسعه فعالیتهای اقتصادی جزیره و بخشی هم به طرح های جدید مربوط است. این طرح ها بیشتر  در حوزه های صنعت و معدن ، گردشگری و سرمایه گذاری است و باعث اشتغال برای دو هزار و هشتصد نفر خواهد شد.

همچنین ریاست اداره کار و تعاون و رفاه اجتماعی سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد که در جهت راه اندازی فعالیتهای شهرستان قشم کارگروه استان هرمزگان اعتباری بالغ بر هزار و دویست میلیارد تومان تصویب نموده است.