شرح خبر

سه پست مدیریتی جدید در منطقه آزاد قشم

در جلسه شورای برنامه ریزی سازمان منطقه آزاد قشم و با حکم حمیدرضا مومنی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم سه مدیر جدید منصوب شدند.

سه پست مدیریتی جدید در منطقه آزاد قشم

در جلسه شورای برنامه ریزی سازمان منطقه آزاد قشم و با حکم حمیدرضا مومنی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم سه مدیر جدید منصوب شدند.

طی این جلسه و با حکم حمیدرضا مومنی ، امیدعبدی بعنوان سرپرست اداره کل حسابرسی داخلی و امور مجامع سازمان منطقه آزاد قشم ، حسین اشرفی به عنوان سرپرست مدیریت حمل و نقل عمومی و پایانه ها و منصور آزاد بعنوان سرپرست موسسه آموزش عالی غیردولتی قشم منصوب شدند.

حمیدرضا مومنی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با آرزوی توفیق و سربلندی در امور محوله برای این سه مدیر ، خواستار تلاش این افراد برای پیشبرد اهداف سازمانی شد.

در پایان این جلسه از خدمات و تلاشهای مدیران پیشین این بخشها در جهت پیشبرد اهداف سازمان منطقه آزاد تقدیر شد و در پایان نشست احکام انتصاب به مدیران جدید و برگزیده اهدا شد.