شرح خبر

موافقت شورای عالی ارزیابی محیط زیست قشم با طرح پرورش میگو

اعضای شورای عالی ارزیابی محیط زیست منطقه آزاد قشم موافقت خود را با طرح های پرورش میگو اعلام کردند این خبر را مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد.

موافقت شورای عالی ارزیابی محیط زیست با طرح پرورش میگو

اعضای شورای عالی ارزیابی محیط زیست منطقه آزاد قشم موافقت خود را با طرح های پرورش میگو اعلام کردند این خبر را مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد.

روابط عمومی سازمان منطقه آزاد قشم در گزارشی اعلام کرد که با اختصاص 604 هکتار زمین به چهار شرکت سرمایه گذاری بخش خصوصی و باموافقت شورای عالی ارزیابی محیط زیست تهران طرح های پرورش میگو در منطقه آزاد قشم آغاز خواهد شد. این شرکتها با نامهای صافی دریایی قشم ، اتحاد مهرکانی ، پدیده صاف و پارسیان مبتکر این زمین ها را جهت پرورش میگو دریافت میکنند

سید محمد هاشم داخته مدیر محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم اعلام کرد که با راه اندازی پرورش میگو در این منطقه موجب اشتغالزایی در این منطقه شده و مدیریت محیط زیست سازمان منطقه آزاد قشم با جدیت مراحل مطالعه و ساخت و بهره برداری این پروژه را دنبال خواهد کرد. وی در ادامه افزود که در سه سال گذشته بیش از 600 هکتار زمین در جزیره به صنعت پرورش میگو اختصاص یافته است و قشم یکی از قطبهای مهم این حوزه در جنوب کشور میباشد.