شرح خبر

به آب اندازی شناور مسافربری سحر پیشرو در قشم

شناور فایبرگلاس سحر پیشرو با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ، استاندار هرمزگان و جمعی از مدیران و مسئولین در اسکله شهید ذاکری قشم به آب انداخته شد.

به آب اندازی شناور مسافربری سحر پیشرو در قشم

شناور فایبرگلاس سحر پیشرو با حضور وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ، استاندار هرمزگان و جمعی از مدیران و مسئولین در اسکله شهید ذاکری قشم به آب انداخته شد.

رضا رضایی مدیرعامل شرکت تعاونی کشتیرانی خیبر خلیج فارس قشم همزمان با به آب انداختن این شناور گفت : شناور سحر پیشرو با 112 صندلی در دوطبقه مسافران را در مسیر قشم به بندرعباس و بالعکس جابجا میکند او همچنین ادامه داد قیمت تمام شده این شناور مسافربری 38 میلیارد ریال است که هشتاد درصد آن از وجوه ارائه شده از سازمان بنادر با همکاری بانک توسعه تعاون و بیست درصد دیگر به وسیله اعضای تعاونی فراهم شده است.

وی سرعت این شناور را 27 مایل دریایی اعلام کرد و گفت : شناور سحر پیشرو در زمانی کمتر از سی دقیقه فاصله دریایی اسلکله شهید ذاکری قشم تا اسکله شهید حقانی بندرعباس را میپیماید. مدیرعامل شرکت تعاونی کشتیرانی خیبر خلیج فارس افزود این شناور با مشارکت شرکت پیشرو خلیج فارس بندرعباس و یک شرکت چینی ساخته شده است.

رضایی همچنین از خرید یک فروند شناور مشابه دیگر در سه ماه آینده خبر داد و گفت : افزون بر آن سه فروند شناور مسافربری دیگر که هریک گنجایش 158 مسافر را دار و شرکت مد کندآلوی قشم سازنده آن است تا پایان امسال به خط مسافربری اسکله شهید ذاکری قشم خواهد پیوست.