شرح خبر

اجرای 40 طرح برای توسعه ژئوپارک قشم

به گفته مدیرژئوپارک جهانی منطقه آزاد قشم از سال 1394 تاکنون 40 طرح توسعه ایی از سال نود و چهار تا سال نود و شش اجرا گشته است . این طرحها شامل تابلوهای بادگیر و تابلوهای بتنی مسطح و قوس دار و مسیردهی میباشد.

اجرای 40 طرح برای توسعه ژئوپارک قشم

 

به گفته مدیرژئوپارک جهانی منطقه آزاد قشم از سال 1394 تاکنون 40 طرح توسعه ایی از سال نود و چهار تا سال نود و شش اجرا گشته است . این طرحها شامل تابلوهای بادگیر و تابلوهای بتنی مسطح و قوس دار و مسیردهی میباشد.

علیرضا امری کاظمی در بازدید مدیر ژئوپارک جهانی قشم افزود : در موزه ژئوپارک ، طراحی ایجاد صحنه ژئو سایت نمکدان ، بام قشم ، ماکت بزرگ جزیره از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه ژئوپارک است.همچنین در سالهای گذشته ساختمان مراکز اطلاع رسانی در نقاط مختلف این ژئو پارک ساخته شده و مسیر دسترسی به آنها ساماندهی شده است. در کنار همه اینها ایجاد مرکز آموزشی دولاب ، کتابخانه تخصصی ژئوپارک ، اسکله شهید ذاکری ، بخش های دیگر اقدامات انجام شده در ژئوپارک جهانی قشم است.

 

امری کاظمی در ادامه افزود :  ایمن سازی مسیرها و سازه های آب انبارهای موجود در ژئوسایت و در کنار اینها سازمان دهی 30 تابلوی فیزیکی ژئوپارک و 21 المان ژئوپارک در سطح جزیره از اقدامات انجام شده دز حوزه توسعه زیرساختهای ژئوپارک قشم است.


امری کاظمی افزود که با این اقدامات ژئوپارک جهانی قشم دوباره به عضویت جهانی ژئوپارکهای یونسکو در آمد که این مساله به شناسایی بهتر جزیره کمک بزرگی کرده است. وی همچنین افزود که مبحث ژئوتوریسم و ژئوپارک در دروس کتابهای محیط زیست رشته گردشگری مدارس سراسر کشور با تصاویر ژئوپارک جهانی قشم چاپ و اطلاعات آن در فصلنامه میراث گردشگری انگلیسی چاپ خواهد شد. همچنین در حوزه های علمی و پژوهشی مقالات متعددی در خبرنامه جهانی ژئوپارک یونسکو انتشار یافته است.

ژئوپارک جهانی قشم دارای 25 سایت متنوع و همچون تنگه چاهکوه ، دره ستاره ها ، دره تندیس ها و غار نمکدان است. ژئوپارک تنوع عظیمی از چشم اندازهای زمین شناسی در کنار تنوع سایتهای مختلف را ارائه میکند و علاوه بر این تنوع اکولوژیکی ، باستان شناسی ، و فرهنگی خاصی دارد.