شرح خبر

انتخاب مدیر ژئوپارک جهانی قشم به عضویت کمیته علمی کنفرانس جهانی ژئوپارکهای یونسکو

علیرضا امری کاظمی برای اولین بار از کشور ایران بعنوان عضو کمیته علمی کنفرانس جهانی ژئوپارک های یونسکو درکشور ایتالیا انتخاب شد .

انتخاب مدیر ژئوپارک جهانی قشم به عضویت کمیته علمی کنفرانس جهانی ژئوپارکهای یونسکو

 

علیرضا امری کاظمی برای اولین بار از کشور ایران بعنوان عضو کمیته علمی کنفرانس جهانی ژئوپارک های یونسکو درکشور ایتالیا انتخاب شد .

مدیر ژئوپارک جهانی قشم گفت : کنفرانس ژئوپارکهای جهانی یونسکو به صورت دوسالانه در یکی از کشورهای جهان برگزار میشود و برای اولین بار در تاریخ برگزاری ، یک نفر از ایران به عنوان عضو کمیته علمی کنفرانس حضور خواهد داشت.

به گفته امری کاظمی امسال در هفتمین دوره برگزاری کنفرانس ژئوپارک های جهانی یونسکو که درشهریورماه در کشور ایتالیا برپا میگردد. وی بعنوان عضو کمیته علمی کنفرانس جهانی ژئو پارک یونسکو انتخاب شده است.

مدیر ژئوپارک جهانی قشم افزود : در طی برگزاری این کنفرانس که باحضور کشورهای زیادی همراه است. سخنرانی ها و مقالات مرتبط مورد بررسی و داوری قرار گرفته و تصمیم گیری و سیاستهای کلان برنامه ریزی میشود. حضور یک نفر از ایران میتواند برای شانس حضور و پذیرش مقالاتی که از کشورمان شرکت داده میشود. یک امتیاز محسوب میگردد.

وی در توضیح بیشتر عنوان کرد 127 ژئوپارک جهان در 25 کشور قرار گرفته و حضور عضوی ازژئوپارک بعنوان منتخبی در کمیته علمی این کنفرانس نشانگر اهمیت ژئوپارک و منطقه آزاد قشم در دنیا و تثبیت موقعیت ما در بین کشورهای جهان است.