شرح خبر

پرورش انسانهای شایسته هدف نهاد آموزش وپرورش است

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ، خدمت به اهداف عالی آموزش و پرورش را جزو وظایف این سازمان و برخورداری از رفاه آموزشی را حق دانش آموزان جزیره دانست.

پرورش انسانهای شایسته هدف نهاد آموزش وپرورش است

 

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ، خدمت به اهداف عالی آموزش و پرورش را جزو وظایف این سازمان و برخورداری از رفاه آموزشی را حق دانش آموزان جزیره دانست.

حمیدرضا مومنی در جلسه شورای معاونین آموزش و پرورش شهرستان قشم گفت : آموزش و پرورش یک دستگاه فرابخشی و تولیدکننده است که محصول نهایی آن انسانهایی شایسته برای خدمت و جامعه خواهد بود .همانطوری که رسالت پیامبران و ائمه انسان سازی بوده است. سازمان منطقه آزاد قشم خود را مکلف میداند تا در خدمت اهداف آموزش و پرورش باشد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم با اشاره به مدیریت و برنامه ریزی صحیح در کشورهای توسعه یافته افزود : با بررسی شاخص های عملکردی و ارزیابی علل موفقیت در برخی از کشورها به ارزش گذاری به دو استراتژی میرسیم آموزش و پرورش در خدمت انسان سازی و توجه به دستگاه قضایی برای برقراری صحیح عدالت

وی آمار بالای افراد تحصیلکرده در کشور را بدون عملکردی مناسب دلیلی بر وجود یک نقص در حوزه آموزش و پرورش دانست و ادامه داد : برای دستیابی به یک خروجی مناسب نیاز است که تغییرات از پایه شروع شود. و از مقاطع ابتدایی هدفگذاری صحیح صورت گیرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم بیان کرد : در سه سال گذشته آموزش و پرورش با مدیریت آقای پوراشرف در قشم و آقای دریانورد در بخش شهاب به ما ثابت کرد که با وجود بحران ها نیز میتوان به شاخص ها دست یافت. هرچند که ایده آل و نقشه راه ما سند اقدام مشترک است. وی اظهار امیدواری کرد که با تلاش آموزش و پرورش شهرستان قشم و حمایت سازمان منطقه آزاد قشم در مدارس این شهرستان کاستی وجود نداشته باشد و همه دانش آموزان بتوانند از امکانات تغذیه ایی ، بهداشتی و ارامش مشابهی بهره مند گردند.

حمیدرضا مومنی تاکید کرد همانطوری که ابتدایی ترین نیاز مردم جزیره آب است. و سازمان خود را مکلف میداند تا این مطالبه به حق مردم را مرتفع کند برخورداری از رفاه آموزشی و رسیدن به شاخص های کشوری در این حوزه نیز حق دانش آموزان این جزیره نجیب است

وی به لزوم همدلی و هماهنگی بین تیم های آموزش جزیره مانند قبل اشاره کرد و ادامه داد : با سیاست گذاری صحیح آموزش و پرورش و کمکهای اجرایی سازمان منطقه آزاد قشم باید به منظور دستیابی به چند شاخص کشوری در سال جدید هدفگذاری شود.

وی در پایان افزود : سازمان در قبال همه مسئولیت دارد و تلاش خواهد کرد در راستای اهداف آموزش و پرورش با بازسازی و ساخت مدارس و خانه های معلم با قدرت بیشتری پیش رفته و سال آینده پیشتاز رسیدن به شاخص های برتری کشوری در حوزه آموزش و پرورش باشد.