شرح خبر

پیشرفت فیزیکی مجتمع تجاری زیتون قشم _ خرداد 97

اجرای مراحل نهایی کلیه آهن کشی والپست و نعل درگاه طبقات تجاری همکف شرقی و غربی ، بزودی شروع تاسيسات تجاری و پارتيشن گذاری واحد هاي تجاري

پیشرفت فیزیکی مجتمع تجاری زیتون قشم 

اجرای مراحل نهایی کلیه آهن کشی والپست و نعل درگاه طبقات تجاری همکف شرقی و غربی ، بزودی شروع تاسيسات تجاری و پارتيشن گذاری واحد های تجاری

 

( با کلیک کردن بر روی هر کدام از تصاویر زیر فیلم ها را مشاهده نمایید )