شرح خبر

در باب جزیره زیبای قشم ( بخش اول )

سابقه تاریخی جزیره قشم ، به پیش از اسلام میرسد ونامهای قشم ، کشم ، تنب ، سیری و غیره حکایت از توقف طولانی عیلامی ها در این نواحی در سده های پیش از میلاد مسیح دارد.

سابقه تاریخی جزیره قشم ، به پیش از اسلام میرسد ونامهای قشم ، کشم ، تنب ، سیری و غیره حکایت از توقف طولانی عیلامی ها در این نواحی در سده های پیش از میلاد مسیح دارد. آثار بسیاری از تمدن عیلامی در سواحل خلیج فارس از جمله در شهر بوشهر ، خارک و قشم به دست آمده است و بقایای آتشکده زرتشتیان در قشم نشان دهنده وجود پیروان این مذهب در روزگاران پیش از جزیره است.

موقعیت استراتژیک جزیره قشم

قشم به دلیل موقعیت سوق الجیشی خود در همه رویدادها و حوادث و لشکرکشیهای تاریخی از عیلامی ها تا اسکندر از اسکندر تا امویان و عباسیان و از آنها تا پرتغالی ها و انگلیسیها مقامی شامخ داشته است. آنگونه که در کتابهای تاریخی نگاشته شده است قشم پیش از اسلام و هم پس از آن دارای رونق و اعتبار تجاری و دریانوردی بسیار بوده است . رونق این جزیره و بنادر و جزایر اطراف آن بیشتر به زمان دیالمه و آل بویه بازمیگردد که رفت و آمد کشتیهای تجاری از آنجا به سواحل دریاهای چین و هند و نواحی آفریقا تداوم داشته است. در روزگار کنونی نیز قشم همچنان توانسته است موقعیت ممتاز خود را حفظ کند همه کشتیهای عازم خلیج فارس میبایست از نزدیکی سواحل جنوبی قشم بگذرند و اغلب پروازهای بین المللی شرق و غرب از حریم هوایی این جزیره عبور کنند.

موقعیت جغرافیایی جزیره قشم

این جزیره از شمال به شهر بندرعباس ، مرکز بخش خمیر و قسمتی از شهرستان بندرلنگه از شمال شرقی به جزیره هرمز ، از شرق به جزیره لارک ، از جنوب به جزیره هنگام و از جنوب غربی به جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی محدود میگردد. نزدیکترین بندر در ساحل اصلی کشور به جزیره قشم ، بندرعباس است .

مساحت جزیره قشم

مساحت جزیره 1491 کیلومتر مربع است حدود 2.5 برابر دومین جزیره بزرگ خلیج فارس یعنی بحرین است. طول جزیره از بندر قشم تا بندر باسعید و در انتهای جزیره را در منابع مختلف بین 100 تا 130 کیلومتر تخمین زده اند و بیشتر روی طول 115 و 120 کیلومتر ذکر کرده اند. عرض جزیره در نقاط مختلف متفاوت بوده است و به طور متوسط دارای سه عرض کم ، زیاد و متوسط است. با این وجود عرض متوسط جزیره قشم را در 11 کیلومتر میتوان محسوب کرد. به این ترتیب جزیره قشم نه تنها بزرگ ترین جزیره خلیج فارس شمرده میشود بلکه با وسعتی افزون بر 1500 کیلومتر از 23 کشور هم بزرگتر است.