شرح خبر

پاکسازی روستاهای جزیره با ادامه طرح روستای من

از اقدام دانش آموزان روستای کوویی جزیره برای پاکسازی این روستا در ادامه اجرای طرح روستای من

سید محمد امین جعفری حسینی ، مدیرکل میراث فرهنگی و صنایع گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم ، از اقدام دانش آموزان روستای کوویی جزیره برای پاکسازی این روستا در ادامه اجرای طرح روستای من خبر دارد و گفت :

چراغ طرح روستای من نخستین بار در هفتم دیماه امسال از سوی 320 دانش آموز روستای زینبی جزیره قشم روشن شد و با نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروز 97 این طرح در همه روستاهای هدف گردشگری ادامه میابد.

او ادامه داد : پاکسازی سواحل و محیط روستای کوویی جزیره قشم در یک اقدام جمعی با مشارکت دانش آموزان دبستان توحید ، دهیاری و شورای اسلامی روستای کویی آغاز شده است.

به گفته مدیرکل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم هدف از اجرای این طرح مشارکت دانش آموزان روستای برای ارتقای نظافت ، بهداشت و پاکی اماکن و مراکز گردشگری در روستاهاست.

وی با اشاره به اینکه بیشتر روستاهای جزیره قشم از ظرفیت های مهم گردشگری برخوردار هستند تاکید کرد : نقش آفرینی جوامع روستایی در فرآیندهای مهم گردشگری از سیاست های اصلی سازمان منطقه آزاد قشم میباشد. و اجرای طرح روستای من نیز به عنوان یک اقدام ارزشمند فرهنگی میتواند به افزایش سفر گردشگران به روستاهای هدف گردشگری کمک کند

بنا به این گزارش طرح روستای من به ابتکار و اهتمام اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم ، آموزش و پرورش قشم دهیاری ها و شوراهای اسلامی روستاهای جزیره و با چراغ سبز دانش آموزان برای اجرای آن از دیماه سال جاری در روستاهای زینبی آغاز شد و از روستای کوویی ادامه دهنده آن بود و تا سه روز قبل از نوروز 97 نیز در همین روستاهای مقصد گردشگری ادامه خواهد یافت