شرح خبر

ماموریت ذاتی آموزش و پرورش توقف نا پذیر است

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ، شاخص های آموزش و پروش این منطقه طی سالهای گذشته با درایت دو مدیر آموزش و پرورش قشم و بخش شهاب این جزیره پیشرفت کم نظیری داشته که شایسته تقدیر است.

حمیدرضا مومنی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار معاون وزیر آموزش و پروش و دبیر شورای راهبردی آموزش و پرورش در مناطق آزاد کشور در ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد قشم ، بیان داشت : توسعه دنیا به دو کلید اصلی و مهم همچون تعالی آموزش و پرورش به عنوان مولفه تولید فکر و پویایی و توسعه دستگاه قضا به عنوان تولید عدالت نیاز دارد.

وی اعلام کرد : سازمان منطقه آزاد قشم خود را از هیچ یک از ارکان دولت جدا نمیداند و مهم ترین برنامه ما در قشم ، ایجاد رضایت عموم مردم جزیره با نگاه ویژه به نظام ارزشمند آموزش و پرورش است.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ، شاخص های آموزش و پروش این منطقه طی سالهای گذشته با درایت دو مدیر آموزش و پرورش قشم و بخش شهاب این جزیره پیشرفت کم نظیری داشته که شایسته تقدیر است.

وی اظهار داشت : پیش بینی درصدی از سرمایه گذاری های بین المللی در قشم که در پیوست فرهنگی تنظیم شده برای طرح های کلان این منطقه شامل فعالیت ها در حوزه ( نفت ، گاز و پتروشیمی ) در نظر گرفته شده است و اطمینان داریم آینده نظام آموزش و پرورش قشم را متحول خواهد کرد.

مومنی گفت : تاکنون 10 دانشجوی بومی و نخبه در منطقه آزاد قشم بورسیه شده اند و این تعداد تا 50 نفر افزایش خواهد یافت و ما در سازمان منطقه آزاد قشم آماده ایم با نظر وزارت آموزش و پرورش انتخاب این نخبگان و بورسیه آنان را از دبیرستان شروع کنیم.

او همچنین کمک ده میلیارد ریالی منطقه آزاد قشم به مدارس روستاهای این جزیره در قالب تکمیل تجهیزات مدارس از پیش مهرماه امسال را به اطلاع مهمانان این نشست رساند.

رییس شورای آموزش و پرورش قشم تاکید کرد : در همه فرصت ها و به محض تامین منابع مالی در راستای تعالی حوزه آموزش و پرورش قشم که به آن باور و اعتقاد داریم بیش از پیش خدمت خواهیم کرد.

بنا به این گزارش ، این نشست با هدف بررسی مسائل حوزه آموزش و پرورش قشم با نگاه به سند اقدام مشترک بهبود کیفیت آموزشی مصوب بهار 1394 با حضور حمیدرضا مومنی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ، مجتبی زینی وند معاون ویز و رییس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش و محمد ابراهیم موذنی دبیر شورای راهبردی آموزش و پرورش در مناطق آزاد کشور برگزار شد.

در این نشست دانش هاشمی پور مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان ، رسول اکبری معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از مدیران و مسئولان حوزه فرهنگ و آموزش و پرورش جزیره قشم هم حضور داشتند.

براساس تفویض اختیارات وزیر آموزش و پروش به رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ، حمیدرضا مومنی ریاست شورای آموزش و پروش این منطقه را بر عهده دارد.

حمیدرضا مومنی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم در دیدار معاون وزیر آموزش و پروش و دبیر شورای راهبردی آموزش و پرورش در مناطق آزاد کشور در ساختمان مرکزی سازمان منطقه آزاد قشم ، بیان داشت : توسعه دنیا به دو کلید اصلی و مهم همچون تعالی آموزش و پرورش به عنوان مولفه تولید فکر و پویایی و توسعه دستگاه قضا به عنوان تولید عدالت نیاز دارد.

وی اعلام کرد : سازمان منطقه آزاد قشم خود را از هیچ یک از ارکان دولت جدا نمیداند و مهم ترین برنامه ما در قشم ، ایجاد رضایت عموم مردم جزیره با نگاه ویژه به نظام ارزشمند آموزش و پرورش است.

به گفته مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ، شاخص های آموزش و پروش این منطقه طی سالهای گذشته با درایت دو مدیر آموزش و پرورش قشم و بخش شهاب این جزیره پیشرفت کم نظیری داشته که شایسته تقدیر است.

وی اظهار داشت : پیش بینی درصدی از سرمایه گذاری های بین المللی در قشم که در پیوست فرهنگی تنظیم شده برای طرح های کلان این منطقه شامل فعالیت ها در حوزه ( نفت ، گاز و پتروشیمی ) در نظر گرفته شده است و اطمینان داریم آینده نظام آموزش و پرورش قشم را متحول خواهد کرد.

مومنی گفت : تاکنون 10 دانشجوی بومی و نخبه در منطقه آزاد قشم بورسیه شده اند و این تعداد تا 50 نفر افزایش خواهد یافت و ما در سازمان منطقه آزاد قشم آماده ایم با نظر وزارت آموزش و پرورش انتخاب این نخبگان و بورسیه آنان را از دبیرستان شروع کنیم.

او همچنین کمک ده میلیارد ریالی منطقه آزاد قشم به مدارس روستاهای این جزیره در قالب تکمیل تجهیزات مدارس از پیش مهرماه امسال را به اطلاع مهمانان این نشست رساند.

رییس شورای آموزش و پرورش قشم تاکید کرد : در همه فرصت ها و به محض تامین منابع مالی در راستای تعالی حوزه آموزش و پرورش قشم که به آن باور و اعتقاد داریم بیش از پیش خدمت خواهیم کرد.

بنا به این گزارش ، این نشست با هدف بررسی مسائل حوزه آموزش و پرورش قشم با نگاه به سند اقدام مشترک بهبود کیفیت آموزشی مصوب بهار 1394 با حضور حمیدرضا مومنی رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ، مجتبی زینی وند معاون ویز و رییس سازمان مدارس غیر دولتی و توسعه مشارکتهای مردمی و خانواده وزارت آموزش و پرورش و محمد ابراهیم موذنی دبیر شورای راهبردی آموزش و پرورش در مناطق آزاد کشور برگزار شد.

در این نشست دانش هاشمی پور مدیرکل آموزش و پرورش هرمزگان ، رسول اکبری معاون فرهنگی ، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از مدیران و مسئولان حوزه فرهنگ و آموزش و پرورش جزیره قشم هم حضور داشتند.

براساس تفویض اختیارات وزیر آموزش و پروش به رییس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم ، حمیدرضا مومنی ریاست شورای آموزش و پروش این منطقه را بر عهده دارد.