شرح خبر

برگزاری دوره دوم مسابقات ماراتن بین المللی در جزیره قشم

به گفته مدیر کل ورزش و جوانان منطقه آزاد قشم با عنوان شعار ( با دویدن کشف کن ) و با حضور نزدیک به 350 مسابقه دهنده از کشورهای مختلف از جمله آلمان ، انگلستان و فرانسه ، دور دوم مسابقه های ماراتُن بین المللی در جزیره قشم برگزار شد

به گفته مدیر کل ورزش و جوانان منطقه آزاد قشم با عنوان شعار ( با دویدن کشف کن ) و با حضور نزدیک به 350 مسابقه دهنده از کشورهای مختلف از جمله آلمان ، انگلستان و فرانسه ، دور دوم مسابقه های ماراتُن بین المللی در جزیره قشم برگزار شد

 

به گفته صابر قهرمانی که در جمع خبرنگاران این خبر را بیان نمود ، در این ماراتن ورزشکاران مسیر حرکتی خود را از روستای سلخ آغاز نمودند و با عبور از گمبرون ، گوران ، ملکی و طبل از ژئوسایتهای قشم عبور کردند و همچنین با عبور از تنگ چشمه ، چاکاویر ، گنبد نمکدان و ژئولینکهای جزیره قشم با این مناطق از جزیره قشم آشنا شدند.

این مسابقات ماراتن که در دوبخش و دو مسیر برگزار گردید در دوبخش مردان و زنان برگزار شد و در مسیر سی کیلومتری و شصت کیلومتری با چهارصد و پنجاه متر صعود و نهصد متر صعود آغاز گردید که در چهل و هفت نفر از آقایان در این بخش باهم رقابت نموده و یازده نفر از زنان نیز در بخش زنان باهم رقابت کردند.

در بخش آقایان در پایان این تورنمنت به ترییب سیاوش سعدی منش ، حسین معین الدین و مرتضی ناصری به ترتیب در جایگاه اول تا سوم قرار گرفتند و در بخش خانمها هم مقاوم دوم به صورت مشترک به خانمها فاطمه شرقی و نگین آیرملو رسید.


قهرمانی یکی از مهمترین اهداف این ماراتن بین المللی را معرفی جاذبه های گردشگری جزیره قشم در جهت توسعه تورهای گردشگری و ورزشی در این جزیره دانست.